Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

30%

30.00%

Mid East

(Kitchenware)

28%

28.00%

Southeast Asia

(Kitchenware)

18%

18.00%

North America

(Kitchenware)

7%

7.00%

Africa

(Kitchenware)

7%

7.00%

South Asia

(Kitchenware)

5%

5.00%

Eastern Asia

(Kitchenware)

3%

3.00%

Western Europe

(Kitchenware)

1%

1.00%

Central America

(Kitchenware)

1%

1.00%

Northern Europe

(Kitchenware)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Mid East 30.00% Kitchenware
Southeast Asia 28.00% Kitchenware
North America 18.00% Kitchenware
Africa 7.00% Kitchenware
South Asia 7.00% Kitchenware
Eastern Asia 5.00% Kitchenware
Western Europe 3.00% Kitchenware
Central America 1.00% Kitchenware
Northern Europe 1.00% Kitchenware
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 0

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English,Russian
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 02835357
Gửi email cho nhà cung cấp này